xelson - dirección creativa
Proyectos personales, cursos, talleres, tutoriales, etc.

Lab

transform effect - C4D
transform effect - C4D
3D Personatge en C4D
Personatge 3D - C4D
Intro to soft body - C4D
transform effect - C4D
X Capital letter - Projecte Personal - C4D
Disseny de personatges en C4D i Marvelous amb Cabeza Patata - Crehana
Disseny de personatges en C4D i Marvelous amb Cabeza Patata - Crehana
Facebook likes - Projecte personal per Instagram
Facebook likes - Projecte personal per Instagram - C4D
transform effect - C4D
transform effect - C4D
Calder en C4D - Projecte personal
Calder en C4D - Projecte personal
Strong - Projecte personal - C4D
Golden - Projecte personal - C4D
Golden - Projecte personal - C4D
Disseny de personatges en C4D i Marvelous amb Cabeza Patata - Crehana
Disseny de personatges en C4D i Marvelous amb Cabeza Patata - Crehana
Rigging i animació de personatges amb Moho - Curs Domestika
Animació i disseny de personatges en After Effects - Curs Domestika
Animació i Rigging en Moho - Curs de Motion Design School
Animació i Rigging en Moho - Curs de Motion Design School
Animació i Rigging en Moho - Curs de Motion Design School
Animació i Rigging en Moho - Curs de Motion Design School
Animació i Rigging en Moho - Curs de Motion Design School
Animació i Rigging en Moho - Curs de Motion Design School
Animació i Rigging en Moho - Curs de Motion Design School
Animació i Rigging en Moho - Curs de Motion Design School
Gràcia - Cartell Festa Major - C4D
Gràcia - Cartell Festa Major - C4D
C4D Fundamentals de Motion Design School
C4D Fundamentals de Motion Design School
Direcció d'art en C4D - Curso Domestika
Direcció d'art en C4D - Curso Domestika
Tècniques d'animació amb efectes 3D en After Effects - Curs Domestika
Técniques d'animació amb efectes 3D en After Effects - Curs domestika
Animació i disseny de personatges en After Effects - Curs Domestika
Animació i disseny de personatges en After Effects - Curs Domestika
Técniques d'animació amb efectes 3D en After Effects - Curs domestika
Animació i disseny de personatges en After Effects - Curs Domestika
Animació i disseny de personatges en After Effects - Curs Domestika